En aquest petit espai, tractarem de fer saber als pares i mares, tot el que fem a les classes d’Educació Física.

Podeu participar tant com vulgueu, ja sigui fent comentaris del que anirem penjant, com també fent propostes que anirem recollint.

Personalment, i ara que estem dins de temps de canvis i tronades, caldria definir que és per a mi l’Educació Física. Podríem dir, que és la manera més natural i biològica d’aprendre. En la natura, tot animalet rep els coneixements que li seran necessaris en forma de joc. Per tant, per poder aprendre i assimilar tot coneixement, haurà d’anar acompanyat d’una activitat física. També cal dir que el desenvolupament personal, social i psicològic passa pel desenvolupament del creixement físic, i és per aquest motiu,  la importància en l’escola del nostre temari.

Doncs molt bé, dit tot aquest rotllo,  ja podem aprendre jugant i gaudint d’aquesta assignatura.

Definim l’assignatura en els següents paràmetres d’avaluació:

Normes generals d’educació física: